KONĚPRUSKÉ PERLIČKY

Prastarý kult koně

Možná Vás při vyslovení jména Koněprusy napadne, odkud tohle podivné slovo pochází a má-li něco společného s koňmi. V historických pramenech se můžeme dopátrat zajímavé stopy. Slovo „prusý“ znamenalo bílý... Řada badatelů se domnívá, že oblast Zlatého koně a Koněprus byla kdysi významným kultovním místem. Nepřímou indicií mohou být i další názvy, které se koňmi jen hemží. Nejen již zmíněný název Koněprusy, ale i vrch Zlatý kůň či lom Kobyla naznačují velmi jasně, že kůň má pro toto místo zcela zvláštní význam.
V prastarých knihách se můžeme navíc dočíst, že ve dvorci zvaném Koněprusy kdysi chovali stádo posvátných bílých koní, tzv. mimochodníků. Mimochodníkem byl nazýván kůň, který oproti koňské přirozenosti šel vždy oběma nohama jedné strany zároveň. Právě z Koněprus měl snad pocházet i bájný kůň kněžny Libuše, kterého poslala s poselstvem za knížetem Přemyslem. Další stopu odhalíme i u starověkého kmene Keltů, kde je historicky doložen kult Bílého a Zlatého koně. V řadě pověstí jezdí na bohatě zdobeném zlatém koni bohyně ve zlatém šatu. ....

Paleontologické nálezy

Podle paleontologických nálezů víme, že v okolí Koněprus bylo velmi živo i v pravěku. V jeskyních byly nalezeny až 1,5 milionu let staré kosterní pozůstatky zvířat. Poměrně stará je i historie člověka na tomto území. V jeskyni byly objeveny lidské kosti druhu Homo sappiens sappiens staré takřka 13 tisíc let. Patřily ženě, staré přibližně 46 let, která byla pohřbena v komínu vedoucím do jeskyně. V jeskyni uvidíte kopie některých jejích ostatků a zajímavých pravěkých zvířat, mezi kterými je překvapivě např. i opička makak (originály jsou uloženy v Národním muzeu v Praze).

Koněpruské růžice

Jedná se o nejstarší a zcela unikátní výzdobu Koněpruských jeskyní, jejíž stáří může být větší, nežli 1,5 mil. let. Tyto krápníkové útvary někomu připomínají květák, jinému růžičkovou kapustu či přímo růžičky. Jsou tvořeny kalcitem a obsahují zrna až vrstvičky čirého či mléčně zbarveného opálu. Vznikaly v době, kdy na povrchu doznívalo tropické až subtropické klima. Opál se vyskytuje i v jiných jeskyních, růžičky s opálem jsou však světovým unikátem.

Mincovna

Tak je nazýváno historicky nejzajímavější patro Koněpruských jeskyní, kde v období Jiřího z Poděbrad byla provozována penězokazecká dílna. Originální mince se stojícím lvem byly stříbrné, s ražbou pouze po jedné straně a drobnou ozdobou po obvodu zvanou perlovec. Penězokazci je vyráželi z měděného plechu, střížky máčeli do amalgámu stříbra, žíháním odstranili rtuť, takže postříbřené padělané mince vypadaly jako pravé. Vyrazili jich přibližně 5.000 kusů, což by jedné osobě postačilo na obživu na dva roky. Nikdo nebyl přistižen, a tak se neví, kdo falešné dílo provozoval.

Pověst o pasáčkovi

Ke Koněpruských jeskyním se váže pověst o pasáčkovi.... Mladý chlapec pásl poklidně na kopci své ovce až najednou objevil díru, z které stoupal kouř. Byl to chlapec odvážný a tak neváhal a vlezl do díry dolů. Na samém dnu pak nestačil žasnout. Uviděl vousatého, vlasatého loupežníka, který přepočítával hromadu peněz. Oba se trochu polekali, ale brzy se domluvili. Loupežník dal pasáčkovi hrst mincí a pasáček mu na oplátku slíbil, že to nikomu neprozradí. Jenže, jak vylezl ven, hned utíkal do vesnice a tam všechno vyzvonil. No a vesničané také chtěli peníze a tak vzali vidle, hrábě, kosy, cepy a pospíchali s pasáčkem na kopec. Jenže ouha, díra nebyla k nalezení. A tak pasáčkovi natloukli a peníze mu vzali. Z toho plyne ponaučení, že každý by měl dané slovo dodržet, jinak by na to mohl doplatit jako pasáček. Dlouho se soudilo, že pověst má původ v lidové fantazii. Po objevu svrchního patra se však ukázalo, že pověst měla racionální jádro.

Turistické informace

Lákadla v okolí

Kde nás najdete

Kde nás najdete
Penzion Primus
Cena od: 438 Kč os./noc
Hotel Na Ostrově
Cena od: 420 Kč os./noc
Penzion Pod Dračí skálou
Cena od: 550 Kč os./noc
Přidat hotel 
Víte že…

Víte, že národní park České Švýcarsko zdobí Pravčická brána, největší skalní most v Evropě? Ze zdejších kamenných vyhlídek je úchvatný rozhled na zalesněný kraj, posetý pískovcovými skalami.